Enligt EU:s statistiktjänst ökade huspriserna jämfört med årets tre första månader med i genomsnitt 0,1 procent i de 20 euroländerna och 0,3 procent i de 27 medlemsstaterna.

I EU noterade nio medlemsstater nedgångar på årsbasis i indikatorn och 17 hade ökningar, med inga uppgifter tillgängliga för Grekland.

De största nedgångarna jämfört med andra kvartalet 2022 noterades i Tyskland (-9,9%), Danmark (-7,6%) och Sverige (-6,8%), medan de största uppgångarna observerades i Kroatien (13,7%), Bulgarien (10,7%), Litauen (9,4%) och Portugal (8,7%).

Jämfört med årets första kvartal sjönk huspriserna i 11 medlemsstater och steg i 15, med de största nedgångarna i Slovakien (-3,9%), Luxemburg (-2,7%) och Ungern (-1,7%) och de största uppgångarna i Lettland (5,1%), Bulgarien (4,3%) och Estland (3,8%).

I Portugal ökade indikatorn med 3,1% mellan årets första och andra kvartal.