I en intervju med TVI och CNN Portugal hävdade António Costa att regeringen har beslutat att inte förlänga "en åtgärd av skattemässig orättvisa, som inte längre är motiverad och som är ett partiskt sätt att blåsa upp bostadsmarknaden, som har nått ohållbara priser".

"År 2024 kommer den särskilda beskattningen för personer som inte är stadigvarande bosatta i landet att upphöra. Den som har det kommer att behålla det", sade han i förhållande till utlänningar bosatta i Portugal som redan har denna skatteförmån.

Enligt den verkställande ledaren har "åtgärden för stadigvarande bosatta redan uppfyllt sin funktion och det är därför inte meningsfullt att behålla en skatt för icke stadigvarande bosatta".

"Det fanns en tid då det var nödvändigt. Denna åtgärd var vettig. Under de första tio åren stannade 59% av de personer som hade gynnats kvar i Portugal, trots att regimen hade upphört. Men vid denna tidpunkt är det inte längre meningsfullt", förstärkte han.