Enligt republikens ordförandeskap "kommer programmet att omfatta resor till de tre regionerna i landet: Vallonien, Flandern och Bryssel".

"Statschefen kommer att ha arbetsmöten med kung Philippe, den federala regeringen, det federala parlamentet och företrädare för regionala och kommunala myndigheter samt universitets- och forskningsenheter".

Enligt republikens ordförandeskap "kommer detta besök att ge tillfälle att stärka den nära vänskapen och de bilaterala banden mellan Portugal och Belgien, i dess mest skiftande dimensioner, och kommer också att ge tillfälle att ta upp relevanta frågor på europeisk och multilateral nivå".

"Resan kommer också att innehålla ett viktigt inslag av kontakt med den stora portugisiska gemenskapen som är bosatt i Belgien", står det i noten.

Republikens ordförandeskap uppger att "det senaste statsbesöket i Belgien av en president från Republiken Portugal ägde rum 2005".