Lagringarna i september per avrinningsområde var dock högre än genomsnittet, med undantag för avrinningsområdena Sado, Mira, Guadiana, Arade och Barlavento. Barlaventobassängen fortsätter att vara den bassäng som har minst vatten, endast 7,7 %, medan genomsnittet är 54 %.

Av de 60 övervakade reservoarerna hade 10 en vattentillgång på mer än 80% av den totala volymen och 19 mindre än 40%.

Enligt de uppgifter från SNIRH som finns tillgängliga i dag var vattentillgången i slutet av september lägre i Barlavento (7,7 %), Arade (26,7 %), Mira (31,2 %) och Sado (36,2 %). %), Ave (51,8 %) och Oste (53,5 %).

Dourobassängen hade den största vattenvolymen, med 77,2% av sin kapacitet, följt av Cávado (77,1%), Lima (75,1%), Tagus (68,2%), Guadiana (66,2%) och Mondego (63,6%).

Lagringarna i september 2023 per avrinningsområde var generellt sett högre än genomsnittet för september (1990/91 till 2021/22), med undantag för avrinningsområdena Sado, Guadiana, Mira, Ribeiras do Algarve och Arade.

Varje avrinningsområde kan motsvara mer än en reservoar.