Dagens initiativ kom från National Union of Education Professionals(Sinape), som sedan 2010 har varnat för "en devalvering av lönerna för dessa yrkesgrupper inom utbildningssektorn".

I strejkvarslet skriver Sinape att dessa yrkesgrupper "fick se sina löner 'sväljas' av den nationella minimilönen, utan att det skedde någon omstrukturering av deras karriärer".

Strejken äger rum tre dagar efter den strejk bland lärare och utbildare som utlysts av plattformen för nio fackliga organisationer, där Sinape är medlem, samt av den nationella utbildningsfederationen(FNE) och den nationella lärarfederationen (Fenprof).

Enligt en rapport från plattformen tidigt på fredagseftermiddagen hade strejken ett deltagande på över 80% och "cirka 90% av skolorna" var utan undervisning.

Dagens strejk är den tredje under innevarande läsår, som inleddes för mindre än en månad sedan och under de första dagarna omfattade en veckolång strejk som utlysts av fackförbundetSTOP (Union of All Education Professionals) och riktade sig till lärare och icke-lärarpersonal.