Utvidgningen av beskattningen till nikotinfria elektroniska cigaretter beror på "den exponentiella ökningen av konsumtionen av dessa produkter i Portugal", som utgör "å ena sidan en inkörsport för nya konsumenter att anta rökvanor och å andra sidan en risk för folkhälsan på grund av bristen på kontroll över dessa produkter".

Förslaget till statsbudget innehåller också bestämmelser om beskattning av cigaretter, oavsett pris, på grundval av deras skada för folkhälsan, med en ökning av skatten, särskilt på billigare produkter, som utgör ett hinder för nya konsumenter är en annan av regeringens handlingslinjer.

Anpassningen av minimiskattenivån för cigaretter i Portugal till det europeiska genomsnittet, införandet av en mekanism för automatisk uppdatering av tobaksskatten och harmoniseringen av skatten på andra tobaksvaror eller motsvarande (cigariller, rulltobak/finskuren tobak, uppvärmd tobak, elektroniska cigaretter med nikotin) och skatten på cigaretter är andra åtgärder som regeringen vidtagit för att motverka konsumtion.

"Intäkterna från tobaksskatt (IT) förväntas också öka med 176,6 miljoner euro och från IABA [skatt på alkohol och alkoholhaltiga drycker] med 39,6 miljoner euro, vilket förklaras av kombinationen mellan tillväxt i privat konsumtion och inhemsk efterfrågan nästa år och uppdateringen av föreslagna skattesatser", står det i dokumentet.