Detta är en av de åtgärder som ingår i den föreslagna statsbudgeten för 2024 (OE2024), som riktar sig till hushåll med medelinkomster och gör 6 800 bostäder tillgängliga för uthyrning till reducerade priser fram till 2026.

"[Åtgärden] syftar till att främja ett brett utbud av allmännyttiga hyresbostäder till reducerade priser, som ska göras tillgängliga enligt en insatsnivå som är förenlig med hushållens inkomster. Syftet är därför att bidra till att tillgodose bostadsbehoven hos familjer vars inkomstnivå inte tillåter dem att få tillgång till bostäder på marknaden som passar deras behov", står det i OE2024-förslaget.

Enligt dokumentet kommer "det offentliga bostadsbeståndet till överkomliga kostnader att förstärkas inom ramen för PRR". "Projekten kan omfatta rehabilitering, byggande eller förvärv av fastigheter avsedda för uthyrning. Ekonomiskt stöd ges genom ett lån. Institutet för bostads- och stadsrehabilitering (IHRU) fungerar som en mellanliggande mottagare mellan de projekt som ska finansieras av kommuner och den nationella fonden för byggnadsrehabilitering (FNRE) och de medel som kommer från PRR", förklarar verkställande direktören.