År 2022 startade endast 1,3 av 1 000 personer ett företag, jämfört med 3 av 1 000 år 2000. "Detta är oroande eftersom entreprenörskap är avgörande för ekonomin", påpekar Pierre Cléroux, chefsekonom på BDC.