Dessa uppgifter ingår i den första omgången av rapporten "Vaccinometer", som inleddes 2009 och som samlades in genom frågeformulär.

Detta är ett initiativ från den portugisiska lungmedicinska föreningen(SPP) och den portugisiska föreningen för allmän- och familjemedicin(APMGF), med stöd av företaget Sanofi, med "målet att i realtid övervaka täckningsgraden för influensavaccinationen i prioriterade grupper som rekommenderats av generaldirektoratet för hälsa(DGS)".

Enligt resultaten av den nationella analysen av denna första fas av vaccinationskampanjen vaccinerades 13,1% av personerna i gruppen 65 år eller äldre, en procentsats som stiger till 16,9 i segmentet 80 år eller äldre.

Av de personer som svarade på undersökningen, som genomfördes mellan den 10 och 16 oktober, tillhörde 11,9% av de vaccinerade gruppen personer med kroniska sjukdomar, och subanalysen visade att av denna grupp hade 10,7% diabetes och 14,2% hjärt- och kärlsjukdomar.

Av den studerade populationen var 61,6 procent män och 38,4 procent kvinnor.

Mellan 60 och 64 års ålder vaccinerades 7,5 % av befolkningen (49,0 % av dessa på eget initiativ).

Enligt rapporten är 6,5% av de vaccinerade sjukvårdspersonal som har direktkontakt med patienter och skyddet av gravida kvinnor har en vaccinationstäckning på 43,0%, varav 66,8% gör det på läkares rekommendation.

I arbetet anges att bland den vaccinerade befolkningen över 65 år är 33,3% från Alentejo, 15% från Lissabons storstadsområde, 13,8% från det centrala området, 13,0% från den autonoma regionen Madeira och 8, 7% på Azorerna.

"Av den totala gruppen vaccinerade individer, i det totala urvalet som studerades, var de främsta orsakerna till att de vaccinerade sig 47,1% på rekommendation av en läkare, 26,3% på eget initiativ, eftersom de alltid försöker vara skyddade, 13,8% i samband med ett arbetsinitiativ, 8,6% eftersom de vet att de ingår i riskgruppen för en viss patologi och 1,6% på rekommendation av apotekspersonalen", tillägger han.

Analysen visar också att 5,8 procent av de personer som är 65 år eller äldre vaccinerades för första gången i år och att 69,2 procent av de personer i denna åldersgrupp som ännu inte vaccinerats fortfarande har för avsikt att göra det.

Bland kroniskt sjuka personer som vaccinerades gjorde 7,5 procent det för första gången i år och 71,2 procent av ovaccinerade personer som tillhör denna grupp avser att vaccinera sig under influensasäsongen.

När det gäller vårdpersonal vaccinerades 11,1 procent för första gången 2023.

Å andra sidan vaccinerades 7,4 procent av gruppen över 80 år för första gången och 91,7 procent av de svarande i denna ovaccinerade grupp avser att göra det under den kommande influensasäsongen.

När det gäller samtidig administrering av influensa- och covid-19-vaccin valde 84,6 procent av personerna i de rekommenderade grupperna att göra det.

Enligt undersökningen baseras detta beslut på det faktum att 81,1% svarade: "Jag vill vara skyddad/Jag anser att båda är viktiga för min hälsa"; 11,2% rapporterade att läkaren rekommenderade samtidig administrering och 6,3% sa att det berodde på att de ingick i riskgrupperna.

Enligt en DGS-standard rekommenderas vaccination mot influensa starkt för prioriterade grupper, bland annat personer som är 60 år eller äldre, kroniska patienter och patienter med nedsatt immunförsvar som är sex månader eller äldre, gravida kvinnor, vårdpersonal och andra vårdgivare samt patienter med vissa kroniska sjukdomar eller tillstånd, såsom diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom, kardiovaskulär sjukdom, m.fl.