Enligt snabbstatistik över turistaktiviteter registrerade turistinkvarteringssektorn i september 3,2 miljoner gäster, vilket motsvarar en ökning med 9% jämfört med samma månad föregående år.

Tillväxten i övernattningar berodde på ökningen av utländska marknader, som växte med 11,3% till 5,9 miljoner, medan inhemska övernattningar registrerade en minskning med 3,3% till 2,3 miljoner.

Den nordamerikanska marknaden

På de utländska marknaderna fortsatte Kanada och USA att utmärka sig med de högsta tillväxttalen (33,7% respektive 23,7%).

Även den österrikiska marknaden uppvisade en betydande tillväxt på 21,5%.

Ökningen av antalet övernattningar var störst i den norra regionen (13,5 %), den centrala regionen (12,3 %) och Azorerna (9,8 %).

När det gäller beläggningen på logianläggningarna ökade den med en procentenhet i september, till 57,3% nettobeläggning per bädd, och med ytterligare 1,3 procentenheter, till 69,2% nettobeläggning per rum.

Under det tredje kvartalet som helhet ökade övernattningarna med 3,2%, till följd av tillväxten i övernattningar från utlänningar (+7,2%), med den inhemska marknaden som registrerade en minskning med 4,4%, tillade INE.