Enligt de senaste uppgifterna från idealista noterades de högsta bostadshyrorna i Milano, Lissabon och Barcelona, alla över 20 euro per kvadratmeter (euro/m2).

Porto och den portugisiska huvudstaden stod ut för att presentera de mest betydande hyresökningarna i årliga termer.

Under september månad nådde priserna på hyreshus i Portugal till och med ett nytt rekord: de nådde 15,5 euro/m2, efter att ha registrerat en ökning med 31,1% jämfört med föregående år. Denna ökning av bostadshyrorna i vårt land förklaras av den höga efterfrågan på bostäder på hyresmarknaden för ett lågt bostadsutbud, som har minskat månad efter månad på grund av höga skattebördor och osäkerhet på marknaden.

Mediankostnaden för att hyra ett hus i Portugal överstiger till och med medianhyrespriset i Italien (13,5 euro/m2) och Spanien (11,8 euro/m2), där hushyrorna sjönk något i september jämfört med augusti, men steg med 13,1% respektive 9,3% på årsbasis.

Om man tittar på bostadshyrorna i de sex största städerna i Sydeuropa kan man konstatera att de alla nådde rekordvärden i september. Det är i Milano (23,1 euro/m2), Lissabon (20,8 euro/m2) och Barcelona (20 euro/m2) som det är dyrast att hyra en bostad, följt av Madrid (17,7 euro/m2), Porto (16,5 euro/m2) och Rom (15,2 euro/m2), visar statistiken.

När det gäller prisutvecklingen konstateras att det var Porto (34,6 %) och Lissabon (32,9 %) som noterade de största ökningarna av hushyrorna mellan september 2022 och september 2023. Den spanska huvudstaden och Italien registrerade de mest måttliga ökningarna bland de sex städer som analyserades, med 10,7% respektive 9%.