Under de senaste decennierna har energiförbrukningen ökat mycket. Detta är resultatet av befolkningstillväxt och ökad produktiv verksamhet. Tyvärr genereras mycket av denna energi från fossila bränslen, vilket resulterar i utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser (GHG), det största problemet i klimatförändringarna.

Portugal är fortfarande starkt beroende av fossila bränslen (67,1 procent 2021), vilket placerar landet på tionde plats på listan över nationer med det högsta energiberoendet i Europeiska unionen.

Förändringen börjar nu

Förändringen börjar nu, med var och en av oss. Som energikonsumenter är det viktigt att vi engagerar oss för hållbarhet och ökar medvetenheten för att omedelbart kunna förändra vårt beteende.

Ansvarsfull och effektiv energiförbrukning bidrar inte bara till att skydda miljön och mildra klimatförändringarna, utan också till att minska kostnaden för din elräkning.

I detta avseende är EVA, Energy Virtual Assistance, en plattform för energikonsumenter om hur man använder denna resurs mer effektivt, minskar din förbrukning och följaktligen dina energiräkningar.

Bättre val kommer också att bidra till att minska EU:s beroende av externa olje- och gasleverantörer och stödja en hållbar tillväxt av den nationella ekonomin och Europeiska unionen.

Gör välgrundade val, ta reda på de bästa möjligheterna att spara energi och tillämpa steg för steg de mest effektiva åtgärderna. Med små besparingsåtgärder kan du uppnå stora energieffektivitetsresultat.

Det är dags att tänka om när det gäller hur vi förbrukar energi. För mer information, besök den plattform som DECO har skapat för dig på deco.pt/eva


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins