Man upptäckte en lucka som avslöjade förekomsten av de ritningar som maestron hade gjort. Allmänheten kommer att ha tillgång till utställningen på experimentell basis fram till mars 2024.