FDA-godkännandet inkluderar en varningsruta om läkemedlets kända biverkningar, som inkluderar hjärnsvullnad och små blödningar.