Algarves hotell- och turismskola(AHETA) ansvarar för utbildningen som kommer att omfatta temana "Tillgänglig turism", "Golvbeläggning: Organisation och service" och "Service och excellens". Utbildningen kommer att inledas måndagen den 13 november, enligt kommunens uttalande.

"Programmet, som inleddes 2022 med ett partnerskapsavtal, inom ramen för planen 'Reactivate Tourism - Build the Future', syftar till att bredda och fördjupa utbildningen av anställda inom sektorn (entreprenörer, chefer, mellanliggande och operativ personal)", motiverade samma källa.

Enligt Faros kommun har utbildningsinsatserna för turismanställda utarbetats utifrån resultaten av en diagnostisk undersökning av sektorns behov som genomförts bland anställda inom olika tjänsteområden, nämligen hotell, lokalt boende, turistunderhållning och restauranger.

Utbildningen i "Tillgänglig turism" kommer att äga rum den 13 och 14 november, mellan kl. 14.00 och 17.00, medan åtgärden som ägnas åt "Golv: Organisation och service" kommer att äga rum den 20, 22 och 24 november, mellan kl. 14.30 och 17.30 (registrera dig här), och utbildningen om "Service and Excellence" den 27 och 28 november samt den 4 och 5 december, också mellan kl. 14.00 och 30 minuter och kl. 17.30 (registrera dig här).

Alla utbildningar är kostnadsfria och äger rum på det kommunala grannskapskontoret på Rua José Rosário Silva, nr. 56, i Faro, med obligatorisk registrering krävs.