"8 medborgare som flaggats av de portugisiska myndigheterna att dra sig tillbaka från territoriet är redan ute ur Gaza - två medborgare och sex familjemedlemmar - som för närvarande är på väg till Kairo", läser en not från MNE, som anger att "en palestinsk medborgare, bosatt i Portugal, valde att stanna kvar på territoriet".

"Ansträngningarna pågår fortfarande för att avlägsna den minderåriga som hade tillstånd att lämna landet och vars familjemedlemmar tragiskt nog dog i bombdådet i onsdags, vilket hittills inte har varit möjligt på grund av svårigheter att kommunicera med hennes familjemedlemmar", säger MNE också.