Eftersom anastrozol är ett äldre läkemedel har patenttiden gått ut, vilket innebär att fler än ett företag kan tillverka det, vilket har drivit ner priserna.