Uppgifterna visar att turistintäkterna i september, som baseras på utländska turisters utgifter i Portugal, också var högre än under samma månad 2019 och ökade med 37,6 % jämfört med september före covid-19-pandemin.

Med andra ord ökade turistintäkterna med 399,32 miljoner euro jämfört med september 2022 och 762,03 miljoner euro jämfört med samma månad före pandemin och som ansågs vara ett rekordår för nationell turism.

I uttalandet som åtföljer siffrorna lyfter BdP fram att exporten under rubriken Resor och turism uppgick till "2 789 miljoner euro, det högsta värdet i serien för september månad", vilket bidrog avgörande till exporten från Tjänster Balansen ökade med 11,7% i september.

September månads resultat är historiska och blir ännu mer positiva eftersom de följer de traditionella sommarmånaderna, nämligen juli och augusti, då turistintäkterna nådde 3092,00 respektive 3923,91 miljoner euro, vilket visar en tillväxt på 9,2% och 10,7% jämfört med föregående år. Jämfört med samma månader 2019 ökade dessa indikatorer med 35,4% respektive 31,5%.