Nation Brands Index 2023, av Ipsos, genomförde 60 000 intervjuer i 20 länder, i en studie som årligen mäter människors uppfattningar om 60 länder globalt. Har placerat Portugal på plats 20 totalt. Detta är första gången som Portugal beaktas i studien.

Bland de olika egenskaper som analyserats utmärker sig Portugal som det andra landet med de mest "vänliga" människorna, strax bakom Nya Zeeland.

Indexet mäter kraften och attraktionskraften i varje lands "varumärkesimage" genom att undersöka globala uppfattningar baserade på sex aspekter av varje nations identitet: export (erkännande av produkternas ursprung), styrning (uppfattning om regeringarnas kompetens och ärlighet och hur de behandlar medborgarna), kultur, människor, turism och invandring och investeringar (om människor skulle överväga att studera, arbeta eller bo i landet).

Det land som har den bästa varumärkesimagen 2023 är Japan, som efter en konstant uppgång under åren har detroniserat Tyskland, som har lett rankningen sedan 2016 och nu har intagit andraplatsen. Podiet kompletterades av Kanada, som behöll sin tredjeplats 2022.

Topp 10 följs av Storbritannien (upp två placeringar), Italien (ner en placering), USA (upp två placeringar), Schweiz (behåller sin position), Frankrike (ner tre placeringar, till sin sämsta placering någonsin), Australien och Sverige, där dessa två länder har bytt plats jämfört med förra året.