Efter att det portugisiska institutet för hav och atmosfär(IPMA) varnat för en minskning av temperaturerna denna vecka, på grund av en massa polarluft, varnar DGS i ett meddelande som publiceras på sin webbplats för vikten av att vidta vissa skyddsåtgärder.

Hälsovårdsmyndigheten rekommenderar också att man uppmärksammar de mest utsatta grupperna, såsom barn under de första levnadsåren, kroniskt sjuka personer, äldre personer eller personer som är mer isolerade, personer som arbetar utomhus och hemlösa personer.

Att hålla kroppen varm genom att använda flera lager kläder som är anpassade till den omgivande temperaturen, skydda kroppens extremiteter genom att använda handskar, mössa, halsduk, varma strumpor och varma, halkfria skor, och återfukta kroppen med soppor och varma drycker och undvika alkohol, är några av rekommendationerna.

Portugiserna uppmanas också att kontrollera att värmeutrustningen fungerar och att hålla sina hem varma och se till att det finns tillräcklig ventilation i sina hem om de använder brasor eller eldstäder.

Det rekommenderar också "särskild uppmärksamhet" till förbränningsuppvärmning - eldstäder -, varning för att de kan orsaka förgiftning på grund av ackumulering av kolmonoxid och leda till döden.

I händelse av sjukdom rekommenderar DGS att du väljer att kontakta SNS 24-linje (808 24 24 24) och undviker en omedelbar resa till akutmottagningen.

I början av veckan varnade IPMA för att temperaturerna skulle sjunka under hela veckan och att de på vissa platser skulle kunna sjunka med cirka 7 grader.