Stämman ska äga rum på föreningens huvudkontor på Rua Direita 44 FR/A, Praia da Luz, Lagos 8600 - 160, kl. 10.00 den 25 november 2023, med följande dagordning:

1. Godkännande av protokollet från församlingen som ägde rum den 23 mars i år.

2. Presentation av rapporten och handlingsplanen för 2024

3. Presentation, diskussion och överläggning om budgeten för 2024

4. val av ledamöter i bolagsorgan

Om stämman inte är beslutsför vid den angivna tidpunkten kommer den att hållas en halvtimme senare på samma plats med valfritt antal ledamöter och med samma dagordning.

Carol Whittamore -Ordförande för generalförsamlingen