De skattebefrielser som beviljas utländska medborgare som kommer för att bo, investera eller arbeta i Portugal har fått många människor att välja landet för att bo i Portugal. På andra sidan av myntet finns flykten av invånare, särskilt unga människor, som går till andra destinationer på jakt efter bättre levnads-, arbets- och / eller lönevillkor.

Enligt en Bloomberg-rapport, baserad på uppgifter som sammanställts av Emigration Observatory i Lissabon, har Portugal den åttonde högsta utvandringstakten i förhållande till befolkningen i världen, med cirka 25% av befolkningen som bor utomlands.

Rui Pena Pires, ordförande för enheten, uppskattar att en person med kvalifikationer löper två till tre gånger större risk att lämna Portugal än en person utan kvalifikationer, och att majoriteten av de kvalificerade arbetstagarna åker till Förenade kungariket, Irland, Belgien och andra länder i norra Europa.

Det höga skattetrycket, på anställda och arbetsgivare, är ett annat problem som kvarstår i Portugal, som har ett progressivt skattesystem på 14,5% till 48%, påminner byrån och betonar att genomsnittslönerna är bland de högsta i Västeuropa.

Skatteincitament

Samtidigt finns det skatteincitament som beviljas digitala nomader, och Lissabon anses av många vara den europeiska huvudstaden inom denna sektor.

Siffrorna visar att antalet Non-Habitual Residents (RNH) också steg kraftigt under 2022, och regeringen har beslutat att avsluta systemet från och med 2024, en åtgärd som ingår i den föreslagna statsbudgeten för 2024 (OE2024 ).