Enligt studien, som rapporteras av ECO, säger 72% av de portugisiska VD:arna att de är optimistiska om landets ekonomiska tillväxt under de kommande tre åren, medan andelen bland internationella VD:ar ökar till 78%.

Å andra sidan är portugisiska ledare "inte lika optimistiska om den globala ekonomins goda resultat under de kommande tre åren", med "endast 42% som förväntar sig att den globala ekonomin ska växa under den perioden", står det. När det gäller internationella VD:ar ökar andelen till 73%.

Majoriteten av de portugisiska VD:arna är "ännu mer optimistiska" när det gäller deras företag: 90% av de tillfrågade förväntar sig att de ska växa under de kommande tre åren, medan andelen för internationella VD:ar sjunker till 77%.

I detta sammanhang visar studien också att nästan hälften (40%) av VD:arna i Portugal under de kommande tre åren förutspår att deras verksamhet kommer att växa med mellan 2,5% och 4,99% per år. Globala VD:ar "är mer försiktiga och 47% förväntar sig en mer blygsam tillväxt, mellan 0,01% och 2,49% för sina organisationer", säger KPMG, i ett uttalande.