Man beräknar att 200 000 hektar plantager kommer att tas bort för att återställa den tropiska regnskog som borde finnas där.