Investerarna blir hoppfulla på grund av en analys som förutspår en fortsatt nedgång i inflationen. Det ekonomiska sentimentet steg från -1,1 enheter i mitten av oktober till 9,8 enheter i mitten av november. Den sjunkande siffran är en indikator på minskad pessimism eftersom siffror över noll innebär ekonomisk optimism.