Portugal flyttar upp en position jämfört med 2022 års index och visas med en poäng på 1,333, bakom Island (1,124 poäng), Danmark (1,31 poäng), Irland (1,312 poäng), Nya Zeeland (1,313 poäng), Österrike (1,316 poäng) och Singapore (1,332 poäng), men före länder som Japan (1,336 poäng), Schweiz (1,339 poäng), Kanada (1,35 poäng) och Finland (1,399 poäng).

Även om 126 länder förbättrade sitt fredsindex mellan 2009 och 2020, visar 2023 års globala fredsindex (GPI) att den genomsnittliga nivån på global fred har försämrats för nionde året i rad, med 84 länder som registrerar en förbättring och 79 en försämring. Positiv fred mätt med Positive Peace Index (PPI) representerar attityder, institutioner och strukturer som skapar och upprätthåller fredliga samhällen. Detta visar att försämringarna har varit större än förbättringarna, eftersom ökningen av civil oro och politisk instabilitet efter covid-19 fortsätter att vara hög samtidigt som regionala och globala konflikter accelererar.