Inköpen ökade med 12 % jämfört med förra året och med 14 % under Black Week (jämfört med Black Week 2022).

På Black Friday 2023 var mer än en femtedel (24%) av det belopp som portugiserna spenderade på onlineköp. En vikt som överstiger värdet av onlineköp som registrerades förra året med 2 p.p.".

I linje med denna tillväxt i onlinehandeln avslöjar SIBS att"MB Way fortsätter att få en framträdande roll och blir alltmer en av de föredragna betalningsmetoderna i Portugal. På Black Friday i år var tillväxten 63% jämfört med 2022".

"Även när det gäller fysiska inköp har det skett en tillväxt på 68% i användningen av MB Way som betalningsmetod jämfört med förra året. Användningen av MB Way upprätthåller därmed tillväxttrenden på grund av dess bekvämlighet, enkelhet och säkerhet", kan man också läsa.