Fastighetsinvesteringarna i Portugal översteg en miljard euro i september 2023, enligt uppgifter från Savills Portugal. Detaljhandels- och turistsektorerna leder investeringstransaktioner på den nationella marknaden.

"Trots de sjunkande energipriserna och en stabil arbetsmarknad bidrar det sammanhang som upplevts i Europa under de senaste månaderna, som kännetecknas av höga inflationsnivåer, ökade lånekostnader, minskade statliga stödåtgärder och minskad privat konsumtion, till de mer negativa ekonomiska utsikterna".

Enligt resultaten nådde fastighetsinvesteringsmarknaden i Portugal under det tredje kvartalet 2023 ett totalt belopp på 262 miljoner euro, ett värde som motsvarar en minskning med 46% jämfört med föregående kvartal.

"De totala investeringarna under årets första nio månader uppgår till 1 021 miljoner euro, vilket indikerar en minskning med 48% jämfört med samma period 2022".