Förslaget att eliminera denna skattehöjning, undertecknat av PS, godkändes utan röster emot och med Livre avstående från att rösta. De förslag som lades fram av oppositionen och som också syftade till att eliminera IUC-höjningen för äldre bilar avvisades av PS.

Den stegvisa ökningen av IUC var en av de OE2024-åtgärder som skapade mest kontrovers och ifrågasättande eftersom den förutser en ökning av IUC för dessa bilar, med 25 euro per år, tills de når skatten för motsvarande bilar, men registrerad från juli 2007.

Resultatet av åtgärden skulle slutligen avgöras när PS, som har majoritet i parlamentet, meddelade att eliminering av denna åtgärd skulle vara bland dess föreslagna ändringar till OE2024.

Vid detta tillfälle påpekade ledaren för PS parlamentariska grupp, Eurico Brilhante Dias, att det från början alltid fanns en avsikt bland majoriteten av ledamöterna i hans grupp att ändra regeringens ursprungliga förslag om IUC, eftersom det hade orsakat många medborgare en "uppfattning om social orättvisa".