I ett uttalande tillade den offentliga säkerhetspolisen att de förstörde 8 966 vapen för att markera den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, som firades på lördag, inom ramen för de särskilda befogenheterna för kontroll och övervakning av vapen och ammunition.

I år registrerade PSP 13 178 anmälningar om våld i hemmet, 808 arresteringar, 119 beslagtagna vapen i detta brottsliga sammanhang och 515 anmälningar där det fanns en hänvisning till användning av vapen, inklusive hot, varav majoriteten var bladvapen (329), följt av skjutvapen (103).

Cirka 300 000 vapen har förstörts på tio år, med 2018 som det år då flest vapen förstördes, totalt 37 065.

Enligt PSP förstördes 22 943 vapen i år, vilket är 2 734 fler än under hela 2022.

PSP förstörde också mer än 34 ton ammunition och patroner på fem år.