Enligt Publituris återhämtar sig den internationella turismen och är på väg att nå slutet av 2023 med en återhämtning på nära 90% av nivåerna före pandemin, enligt Världsturismorganisationen (UNWTO).

Enligt UNWTO:s forskning reste cirka 975 miljoner turister internationellt mellan januari och september, vilket motsvarar en ökning med 38% jämfört med samma period 2022.

Data från den senaste World Tourism Barometer visar att världens destinationer under tredje kvartalet tog emot 22% fler internationella turister under tredje kvartalet 2023 jämfört med samma månader förra året, vilket enligt UNWTO återspeglar "en stark sommarsäsong på norra halvklotet".

Även under det tredje kvartalet nådde internationella turistankomster 91% av nivåerna före pandemin och nådde till och med 92% i juli, en månad som enligt UNWTO-studien var den bästa hittills sedan pandemin började.

"Sammantaget återhämtade sig turismen till 87 % av nivåerna före pandemin mellan januari och september 2023. Detta sätter sektorn på rätt spår för att återhämta sig nästan 90% i slutet av året", anger UNWTO i uttalandet om lanseringen av World Tourism Barometer.

UNWTO uppskattar också att intäkterna från internationell turism kommer att uppgå till 1,4 miljarder US-dollar 2023, "cirka 93 % av de 1,5 miljarder US-dollar som destinationerna tjänade under 2019".

"De senaste uppgifterna från UNWTO visar att den internationella turismen nästan helt har återhämtat sig från den exempellösa covid-19-krisen, med många destinationer som når eller till och med överstiger de ankomster och intäkter som rådde före pandemin. Detta är avgörande för destinationer, företag och samhällen där sektorn är en viktig livlina", välkomnar Zurab Pololikashvili, generalsekreterare för UNWTO.

Mellanöstern, Europa och Afrika leder återhämtningen

OMT-data visar att återhämtningen av den internationella turismen sker i olika hastigheter, med Mellanöstern kvar i framkant av återhämtningen, med tanke på att de internationella turistankomsterna i denna region av världen har saktat ner i slutet av september, 20% över nivåerna före pandemin.

"Mellanöstern fortsätter att vara den enda regionen i världen som överträffar 2019 års nivåer under denna period. Åtgärder för att underlätta viseringen, utvecklingen av nya destinationer, investeringar i nya turistrelaterade projekt och anordnandet av stora evenemang bidrar till att upprätthålla denna anmärkningsvärda utveckling", applåderar UNWTO.

I Europa registrerades 550 miljoner internationella turister under analysperioden, vilket motsvarar 56% av den globala totalen och 94% av nivåerna före pandemin, och UNWTO anser att denna "återhämtning stöddes av en stark inomregional efterfrågan, liksom en stark efterfrågan från USA."

I Afrika skedde i sin tur en återhämtning på 92 % av antalet besökare före pandemin, medan ankomsterna till Amerika uppgick till 88 % av antalet 2019, främst på grund av en stark efterfrågan från den amerikanska marknaden för Karibien.

I Asien och Stillahavsområdet nåddes 62 % av nivåerna före pandemin, vilket UNWTO tillskriver den "långsammare återöppningen för internationella resor", även om en analys av Asien och Stillahavsområdets subregioner visar att resultatet var differentierat, där Sydasien återhämtade sig 95 % av nivåerna före pandemin och Nordostasien bara runt 50 %.

Utgifterna överstiger 2019 års nivåer

Mer positivt verkar turistutgifterna ha varit, med UNWTO som indikerar att "stark efterfrågan på utländska resor rapporterades av flera stora utgående marknader under denna period, med många av dem som överstiger 2019 års nivåer".

Detta var fallet på marknader som Tyskland och USA, som spenderade 13% respektive 11% mer på utlandsresor än under samma nio månader 2019, medan Italien spenderade 16% mer fram till augusti.

"I detta sammanhang är den internationella turismen på väg att helt återhämta sig till nivåerna före pandemin senast 2024, trots ekonomiska utmaningar som hög inflation och svagare global produktion, samt viktiga geopolitiska spänningar och konflikter", avslutar UNWTO.