Enligt uppgifter från skatte- och tullmyndigheten(AT) gjordes i år 4 082 440 IMI-betalningar, varav 916 359 hade ett värde på upp till 100 euro. I detta universum ingår 2 486 548 med skattevärden mellan 100 och 500 euro och 679 533 över 500 euro.

Sedan några år tillbaka har skattebetalarna kunnat betala hela IMI i maj när värdet överstiger 100 eller 500 euro - situationer där betalningen kan göras två gånger, i maj och november, eller på tre månader, i maj, augusti respektive november.

Enligt samma officiella information var det i år 556 011 skattebetalare som gjorde förskottsbetalningen av IMI för 2022, det vill säga som använde den referens som ingår i avräkningsnotan i maj för att betala skatten i sin helhet.

IMI-satserna fastställs årligen av kommunerna mellan ett lägsta värde på 0,3% och ett högsta värde på 0,45%, med ökade skattesatser för tomma eller förfallna fastigheter.

IMI beräknas baserat på det skattemässiga tillgångsvärdet (VPT) som visas i matriserna den 31 december det år som skatten avser.

Enligt uppgifter om budgetgenomförande betalade fastighetsägare fram till september 1 268,4 miljoner euro i IMI, ett värde som var 1,9% lägre än det som registrerades under samma månad förra året.

Relateradartikel: Tidsfrist för fastighetsskatt