För denna beräkning beaktades dödsfall som registrerats i folkbokföringen och preliminära uppskattningar av den bofasta befolkningen.

Förväntad livslängd vid 65 års ålder är det genomsnittliga antal år som en person som uppnår den åldern fortfarande kan förvänta sig att leva, med de dödlighetstal per ålder som observerades vid den tidpunkten.