Expansionen till den första utländska marknaden är ett ytterligare steg i GSM:s strategi "Go Green Global" för att etablera sig som en internationell leverantör av tjänster för elektrisk mobilitet och främja införandet av grön mobilitet över gränserna.