Enligt Jornal Economico ökade turismen på Madeira i oktober med 12,9% av gästerna, till 194,1 tusen, och 10,3% av övernattningarna, till 988,8 tusen, jämfört med samma period förra året, enligt uppgifter från det regionala statistikdirektoratet (DREM). Jämfört med perioden före pandemin, till exempel 2019, ökade gästerna med 62% och övernattningarna ökade med 44,1%.

"I regionen ökade övernattningarna från invånare i Portugal med cirka 6,2% jämfört med samma månad förra året och nådde cirka 162,2 tusen (16,4% av totalen), medan de från invånare utomlands ökade med 11,2% och placerade sig på 826,6 tusen.Det bör noteras att jämfört med oktober 2019 var variationen i övernattningar som producerades av invånare i Portugal +101,8%, vilket var +36,4%, när det gäller de som genererades av invånare utomlands. Gäster som anländer i oktober 2023, bosatta i landet, uppgick till 45,8 tusen, och de som är bosatta utomlands, 148,3 tusen", belyser DREM.

Utländska marknader stod för 83,6% av de totala övernattningarna. "Den tyska marknaden är den som har flest övernattningar, i oktober 2023, med cirka 209,9 tusen (+10,4% jämfört med samma månad), följt av Storbritannien med 202,5 tusen (-1. 1%) och Frankrike med 66,0 tusen (+13,1%)", säger DREM-data.

I oktober var 9,2% av anläggningarna för turistboende stängda eller hade ingen gäströrelse.