Enligt tidningen Postal börjar vissa personer ta körkort direkt vid 17 års ålder, men i Portugal får man inte sätta sig bakom ratten förrän vid 18 års ålder. Från och med då måste du vara mer uppmärksam eftersom du under årens lopp kommer att bli ombedd att förnya ditt körkort successivt, så att din förmåga att köra på vägen ständigt bedöms.

Det finns ingen fastställd högsta ålder för körkort. Du måste dock förnya ditt körkort med hänsyn till det år då du blev behörig att köra. Från 70 års ålder måste du förnya ditt körkort vartannat år, och dessutom måste du visa upp ett läkarintyg som fastställer din lämplighet att köra bil.

Det finns alltså ingen åldersgräns för att köra bil och det är bara resultatet av ett läkarintyg som kan hindra dig från att fortsätta sätta dig bakom ratten. De som kör, till exempel, tunga godsfordon måste följa andra regler.

Som framgår av lagdekret nr 40/2016 får förare av tunga fordon nu köra fram till dagen innan de fyller 67 år. De får dock bara köra upp till åldersgränsen om de upprätthåller den fysiska, mentala och psykologiska lämplighet som krävs för att köra.

Det bör noteras att det var först nyligen som lastbilsförare fick sin maximala ålder för körning förlängd, eftersom de tidigare bara kunde köra fram till dagen innan de fyllde 65 år.