Portugal nådde en viktig milstolpe genom att köra uteslutande på förnybar energi i sex dagar i rad och satte därmed ett nytt rekord. Under 149 timmar i följd producerade landet mer energi från förnybara källor än det förbrukade. Portugal lyckades också få slut på naturgas under 131 timmar och under 95 av dessa timmar producerade landet tillräckligt med ren energi för att exportera till Spanien.

Dessa prestationer visar på den hållbara väg som Portugal har följt i den gradvisa integreringen av förnybara energikällor, utan att äventyra energiförsörjningens säkerhet och tjänsternas kvalitet. Men för att uppfylla klimatmålen i Parisavtalet till 2050 måste nationerna hålla sina nät fria från koldioxidutsläpp året runt, inte bara under några dagar eller veckor.

Enligt World Economic Forum: "Portugal är ett europeiskt föregångsland när det gäller initiativ för ren energi. Under 2016 fastställde landet sitt ambitiösa mål "netto noll till 2050", tre år före de flesta andra EU-länder. Portugal stängde också sin sista kolanläggning 2021, nio år före sitt eget mål för 2030. Med åtagandet att fasa ut gasanläggningar till 2040 banar Portugal väg för koldioxidneutralitet så tidigt som 2045."