Detta innebär att både premiärminister Binyamin Netanyahu och den israeliska försvarsmakten (IDF) avfärdar den amerikanske utrikesministern Antony Blinkens kraftfulla varningar om behovet av att undvika höga palestinska förluster i de förnyade bombningarna som just bara så mycket varm luft.

Oavsett om Blinken bluffade eller inte kommer Israels civila och militära ledning, som är desperat efter en seger som kompensation för sin extrema försumlighet när de lät attackerna den 7 oktober ske, att agera som om inga yttre krafter kan begränsa våldsamheten i deras svar.

De har förmodligen fel i sitt förakt för det obehag som amerikaner och andra utlänningar känner inför det israeliska svaret. De internationella påtryckningarna för att få till stånd ett stopp kommer att öka, och det skulle vara mycket förvånande om IDF fortfarande bombar Gazaremsan i januari, som de påstås ha för avsikt att göra.

Obehaget och det resulterande trycket på Israel kommer främst från en känsla av moralisk upprördhet. Den kommer att öka i takt med att Israels massiva svar blir alltmer avlägset i tiden från fasorna den 7 oktober, men den är fortfarande anmärkningsvärt oartikulerad. Vad vi behöver här är en kombination av teorin om "rättfärdigt krig" och lite realism.

Jag är inte troende, men de regler om "rättfärdigt krig" som jag hänvisar till är av kristet ursprung, främst för att varken judendomen eller islam har lagt ned mycket arbete på att kodifiera regler som skulle gälla lika oavsett de stridandes religion eller nationalitet. De erbjuder därför ett slags opartiskhet när de tillämpas på en konflikt mellan muslimer och judar.

Det första seriösa försöket att definiera skillnaden mellan ett rättvist och ett orättvist krig gjordes av Augustinus av Hippo, en kristen biskop under senromersk tid i det som nu är Algeriet. Thomas av Aquino, en italiensk präst från 1200-talet, vidareutvecklade dem till de sex kriterier som de flesta människor, oavsett religion eller inte, skulle erkänna i dag.

Vissa regler är uppenbara: det måste finnas en rättvis anledning (självförsvar, till exempel), kriget måste förklaras av en behörig myndighet (vanligtvis en stat), och så vidare. Men de två sista är mycket relevanta för den nuvarande situationen i Gaza: de medel som används måste stå i proportion till målet, och det måste finnas en rimlig chans att lyckas.

Proportionalitet är knepigt. Närmar sig Israel gränserna för ett legitimt proportionerligt svar när Israel har 1 400 döda, varav de allra flesta är civila, och 15 000 palestinier har dött? Upp till en tredjedel av de palestinska döda är Hamas-krigare, men antalet civila döda är minst sju eller åtta mot en till Israels fördel.

Men aktuariell logik fungerar inte så bra i krig under de bästa av tider, så vidare till det sista kriteriet: erbjuder den nuvarande israeliska strategin "en rimlig chans att lyckas"? Kanske kommer ytterligare femtusen Hamas-krigare att dö, och ytterligare några hundra israeliska soldater, men kommer resultatet att rättfärdiga döden för ytterligare tiotusen oskyldiga civila?

Nej. Det finns noll chans att ytterligare en månad av dödande kommer att leda till att något av Israels tillkännagivna krigsmål uppnås: "Återlämnandet av alla bortförda personer, elimineringen av Hamas och löftet om att Gaza aldrig kommer att utgöra ett hot mot Israel igen." (Netanyahu, 2 december)

Hamas, Hizbollah och andra arabiska "terrorister" tillhör den bredare kategorin "gerilla", som nästan alla inkluderar terrorism i sin taktik - och sådana grupper utplånas aldrig genom en enmånadskampanj, särskilt inte en som huvudsakligen förs från luften.

Att döda deras befälhavare fungerar inte; det som förenar dem är någon sorts ideologi, och nästa ledarskikt kliver bara fram och fortsätter. De har knappast några igenkännbara högkvarter, och absolut inte de underjordiska tillhåll i James Bond-stil som IDF verkar leta efter.

Ibland kan en lång, tålmodig, lågmäld militär kampanj plus massor av "hjärta och hjärna" övertala en gerillastyrka att lägga ned sina vapen, men det alternativet är uppenbarligen inte tillgängligt för Israel i Gazaremsan. Israels stridsplan kan inte leda till framgång, och den är därför olaglig eftersom liv slösas bort för ingenting.

År 472 svarade Augustinus den lokale romerske befälhavaren Bonifatius, som hade frågat honom hur han skulle garantera säkerheten i regionen: "Det finns inga säkra råd att ge för ändamål som är så osäkra." Tre år senare dog Augustinus när hedniska vandaler, som ursprungligen kom från södra Polen, erövrade hans stad.

Ett århundrade senare återerövrade det östromerska riket området. Efter ytterligare 150 år började hjulet snurra igen, och arabiska erövrare med den nya religionen islam underkuvade och ersatte till stor del den berbisktalande befolkningen. Det finns ingen permanent säkerhet, menade Augustinus, men man kan åtminstone försöka minimera meningslöst dödande.


Author

Gwynne Dyer is an independent journalist whose articles are published in 45 countries.

Gwynne Dyer