Enligt Publituris var den globala flygtrafiken i oktober 98,2% av nivåerna före pandemin, efter en tillväxt på 31,2% jämfört med samma månad 2022, vilket fick IATA - International Air Transport Association att konstatera att "den pågående återhämtningen i passagerarnas efterfrågan fortsatte i oktober."

Enligt uppgifter från IATA den 5 december dikterades ökningen av den globala trafiken av en stark återhämtning av den inhemska trafiken, som ökade med 33,7% jämfört med oktober 2022, driven av tresiffrig tillväxt i Kina, vilket ledde till att den inhemska flygtrafiken låg 4,8% över resultatet för oktober 2019.

Den internationella trafiken bidrog också till återhämtningen i oktober, som under årets tionde månad noterade en ökning med 29,7 % jämfört med samma månad förra året och nådde 94,4 % av oktobernivåerna 2019, det sista året före covid-19-pandemin.

"Oktobers starka resultat gör att branschen kommer allt närmare en återhämtning av trafiken efter pandemin", gratulerar Willie Walsh, IATA:s generaldirektör.

Trots de goda resultaten betonar IATA-chefen att även om den internationella trafiken också återhämtar sig så sker tillväxten "långsammare", vilket till stor del beror på den lägre internationella efterfrågan som registrerats av flygbolag i Asien och Stillahavsområdet.

"Den internationella efterfrågan från flygbolag i Asien och Stillahavsområdet ligger 19,5% efter 2019. Detta kan återspegla det sena upphävandet av COVID-begränsningar i delar av regionen, liksom handelsutveckling och politiska spänningar", tillägger tjänstemannen.

Trots förseningen visar IATA:s uppgifter att det var flygbolagen i Asien och Stillahavsområdet som ökade den internationella trafiken mest i oktober, med 80,3 % jämfört med samma månad förra året, medan kapaciteten ökade med 72,5 % och kabinfaktorn med 3,6 procentenheter till 82,9 %.

Afrikanska flygbolag såg den internationella trafiken öka med 25,3% i oktober, medan kapaciteten ökade med 32,4%, vilket orsakade en minskning med fyra procentenheter i kabinfaktorn, som sjönk till 70,3%, den lägsta bland alla regioner i världen.

I Mellanöstern ökade den internationella flygtrafiken med 24,1%, med en kapacitetsökning på 22,2% och en ökning med 1,2 procentenheter av kabinfaktorn, som steg till 80,6%, där IATA anger att konflikten mellan Israel och Hamas i denna region verkar ha liten inverkan, trots att flygbolagen har minskat sin verksamhet i denna region.

I Latinamerika ökade den internationella trafiken också med 21,2% i oktober, medan kapaciteten ökade på en högre nivå och ökade med 22,3%, vilket pressade ned kabinfaktorn med 0,8 procentenheter och låg på 85,3%, den högsta bland alla regioner.

I Nordamerika ökade den internationella trafiken med 17,5%, exakt samma procentsats som kapaciteten ökade, vilket resulterade i en stabil kabinfaktor på 83,9%.

I Europa, där den internationella trafiken redan hade återhämtat mycket av 2019 års nivåer, noterade flygbolagen den lägsta tillväxten och den internationella trafiken ökade bara med 16,1% jämfört med förra året, medan kapaciteten ökade med 14,5% och kabinfaktorn ökade med 1,2 procentenheter och uppgick till 85,1%.