Ändå är den fortfarande en av de lägsta i Europeiska unionen. Eurostats senaste uppgifter visar att Nederländerna har den sjätte lägsta arbetslösheten i EU, efter Malta (2,5 procent), Tjeckien (2,7 procent), Polen (2,8 procent), Tyskland (2,9 procent) och Slovenien (3,5 procent).