Medan länderna vid klimatmötet COP28 diskuterade olika sätt att minska sina utsläpp av växthusgaser, beslutade en danskledd grupp av länder att sätta upp ett slutmål: att avlägsna mer koldioxid, den främsta orsaken till den globala uppvärmningen, från atmosfären än vad de släpper ut.