Det är första gången som Internationella naturvårdsunionen(IUCN), världens största naturvårdsorganisation, har flyttat en art på sin rödlista från "utdöd i vilt tillstånd" till "utrotningshotad".