Enligt en bedömning från Agriculture and Agri-Food Canada är mer än 72 procent av landet "onormalt torrt" och upplever måttliga till exceptionella torkaförhållanden från och med den 30 november 2023. Detta omfattar 81 procent av landets jordbrukslandskap.