Regeringen har meddelat att man vill ha in synpunkter på ett nytt nationellt plastregister. Experter menar att det skulle kunna skapa ett lukrativt system som uppmuntrar företag att återvinna plastavfall och ersätta kanadensare och återförsäljare för att lämna in skrot.