Forskningen inom onkologi har fått en rejäl skjuts framåt av den tekniska utvecklingen, särskilt när det gäller molekylära biomarkörer. Dessa markörer spelar en avgörande roll för identifiering, diagnos och behandling av cancer.

Biomarkörer hjälper till att förstå orsaker, diagnos, progression, regression eller behandlingsresultat av en sjukdom. De är objektiva egenskaper hos människokroppen (inte symptom som rapporteras av patienten) som kan mätas och som bidrar till att

  • Övervaka patientens hälsa
  • ställa diagnoser
  • Identifiera utvecklingen av en sjukdom
  • Identifiera risken för att utveckla en viss sjukdom
  • Övervaka effekterna av behandlingar
  • Veta om en person kan reagera negativt på vissa behandlingar
  • Känna till sannolikheten för att cancern kommer tillbaka

Biomarkörer ska helst vara lättillgängliga, reproducerbara och mätbara i biologiska prover som blod, urin, saliv eller vävnadsfragment (som tagits genom biopsi eller kirurgi). Dessutom måste de vara mycket specifika och känsliga för att möjliggöra snabb upptäckt av sjukdomar.

Molekylära biomarkörer avser biologiska molekyler som indikerar förekomst eller utveckling av ett specifikt tillstånd, t.ex. cancer. Det kan röra sig om gener, proteiner eller andra ämnen som detekteras med hjälp av avancerade tekniker som genomisk och proteomisk analys.

En av de mest framträdande fördelarna med molekylära biomarkörer är möjligheten till en mer exakt diagnos. Istället för att enbart förlita sig på traditionella metoder som bilddiagnostik kan läkare nu analysera tumörens molekylära profil, vilket möjliggör en mer specifik och individanpassad diagnos.

Förutom diagnos spelar molekylära biomarkörer också en viktig roll när det gäller att förutsäga behandlingssvar. Genom att identifiera markörer som indikerar sannolikheten för att en patient ska svara på en viss behandling kan man använda en mer målinriktad metod, minska biverkningarna och öka behandlingens effektivitet.

Övervakning av sjukdomsutvecklingen är avgörande för behandlingen av tumörer. Molekylära biomarkörer erbjuder ett dynamiskt sätt att övervaka svaret på behandlingen och tidigt identifiera eventuella tecken på återfall. Detta möjliggör snabba justeringar av behandlingsplanen, vilket ökar chanserna till framgång.

Molekylära biomarkörer håller på att förändra det onkologiska landskapet och ger en mer exakt, individanpassad och effektiv metod för att diagnostisera och behandla cancer. I takt med att forskningen går framåt förväntas dessa markörer fortsätta att spela en viktig roll för tidig upptäckt, behandlingsspårning och övergripande förbättring av resultaten för onkologipatienter.

Trots framstegen står forskningen om molekylära biomarkörer inför betydande utmaningar, t.ex. tumörheterogenitet och genetiska variationer mellan olika patienter. Den snabba utvecklingen av innovativa tekniker och metoder ger dock hopp om att övervinna dessa hinder.

Att känna till din biomarkörstatus kan hjälpa dig och din läkare att besluta om den mest effektiva behandlingsplanen för dig. Det kan också hjälpa till att undvika behandlingar som kanske inte fungerar för din typ av cancer. Det är inte alla typer av cancer som kan testas för biomarkörer, men det kan komma att ändras i takt med att forskare studerar biomarkörer för olika cancertyper.

För mer information, vänligen kontakta Grupo HPA Saude på (351) 282 420 400.