Lagstiftningen kommer att göra människor berättigade till medborgarskap efter fem år i Tyskland, eller tre år vid "särskilda integrationsinsatser", i stället för åtta eller sex år som för närvarande. Regeringen hävdar att planen kommer att stärka integrationen av invandrare och bidra till att locka kvalificerade arbetstagare.