Förespråkarna för en kortare arbetsvecka hoppas att arbete fyra dagar i veckan kommer att göra arbetstagarna lyckligare och mer produktiva vid en tidpunkt då Tyskland kämpar med brist på arbetskraft.