Avsikten är att stärka stödet till befolkningen, uppmuntra till användning av kommunal utrustning och bidra till att främja ett aktivt åldrande.