Staden samarbetar med den ideella organisationen RIP Medical Debt, som använder privata donatorers medel för att köpa upp och betala av vårdskulder.

Den ideella organisationen har efterskänkt mer än 8,5 miljarder dollar i medicinska räkningar.