Vägskatt (officiellt kallad motorfordonsskatt) består av en regeringsdel och en provinsdel. Alla provinser höjer sina skattesatser, med undantag för Groningen och Drenthe.

Credits: Unsplash; Författare: @mazedul;